Foto: Erno Wientjes

De gemeente Rotterdam heeft in overleg met ondernemers in de Spaanse Polder een bedrijvenraad opgericht. Deze bedrijvenraad, de eerste in Rotterdam, krijgt een rol vergelijkbaar met een gebiedscommissie. De leden van de bedrijvenraad vertegenwoordigen alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de Spaanse Polder en adviseren vanuit de dagelijkse praktijk het college en de gemeenteraad over plannen en ontwikkelingen in het gebied.

De Spaanse Polder, inclusief Noord-West en ’s Gravenlandse Polder ook wel de economische longen van de stad genoemd, is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein in West-Europa. In totaal zijn er 1800 bedrijven gehuisvest die voor 24.000 banen zorgen. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. De gemeente Rotterdam gaat nu ook stappen zetten om het gebied te ontwikkelen naar een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein.

De bedrijvenraad is een pilot voor in ieder geval één jaar waarin verschillende evaluatiemomenten ingepland worden. Afhankelijk van het succes zal de bedrijvenraad meer vorm krijgen en een formele status krijgen in de gemeentewet.

Advertentie
DELEN