Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam gaf in 2018 ruim 1,5 miljoen euro uit aan het oplossen van urgente financiële noodsituaties van Rotterdammers. Dat is een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2017. In 2018 waren er 2400 aanvragen. Uiteindelijk zijn er 1994 mensen en gezinnen geholpen in acute noodsituaties met een bijdrage. Voor de overige aanvragen zijn vaak andere oplossingen aangedragen.

Met een gift van het fonds zijn onder andere uithuiszettingen voorkomen, zijn acute tandartsbehandelingen mogelijk gemaakt, is ervoor gezorgd dat gezinnen weer zijn aangesloten op energie, konden jongeren hun opleiding afmaken en werd ervoor gezorgd dat er bij onverwachts wegvallen van inkomsten brood op de plank bleef.

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam heeft al jaren te maken met stijging in het aantal aanvragen. Met steun van Stichting De Verre Bergen en met medewerking van de gemeente Rotterdam is in 2018 door het Verwey Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze stijging. Op 11 februari worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd, en wordt het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport uitgereikt aan wethouder Armoede, Schuldenaanpak en Informele Zorg, Michiel Grauss. Dat vindt plaats tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het FBNR.

Het FBNR is in 2007 opgericht door vermogensfondsen, hulpverlenende organisaties, levensbeschouwelijke organisaties en de gemeente Rotterdam, om bij acute financiële nood, als er niet of niet tijdig een ‘reguliere’ oplossing is, snel en daadkrachtig hulp te kunnen bieden. Criteria om een gift te verstrekken zijn onder andere: er is geen andere oplossing (meer) mogelijk, het moet gaan om een acute situatie en een gift moet perspectief bieden. Een gift van het FBNR loopt altijd via de hulpverlening.

Advertentie
DELEN