Ruim 80 extra handhavers van de gemeente mogen voortaan boetes op straat uitschrijven. Onder andere voor alcoholgebruik, alcohol in bezit hebben en overlastgevend rondhangen op straat. Dat heeft de Rotterdamse driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie besloten. Het besluit past bij de ambitie uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en het Veiligheidsprogramma 2018-2023.

Op dit moment mogen zo’n 40 van de in totaal 320 buitengewoon opsporings-ambtenaren (BOA’s) al extra opsporingsbevoegdheden toepassen. Zoals het bekeuren van overlastgevend rondhangen op straat, alcoholgebruik en alcohol in het bezit hebben op plaatsen in de openbare ruimte waar dat verboden is. Nu zijn dit vooral bikers en jeugdhandhavers die in specifieke overlastgebieden werken.

Stadsbeheer heeft met de nieuwe functie van handhaver A recent een stap gezet in het verder professionaliseren van het handhavingsapparaat. Handhavers A zijn werkzaam in alle gebieden en wijken in de stad. Ook deze 80 handhavers mogen voortaan de bovengenoemde strafbare feiten gaan bekeuren. Met deze bevoegdheden kunnen zij beter optreden tegen overlast in de wijken, in samenwerking met de politie.

In december kondigde wethouder Wijbenga aan dat er ook een intensievere uitwisseling van informatie komt tussen handhavers van de gemeente en politie. Sinds half november 2018 zijn in een verlengde pilot 50 handhavers met een bodycam uitgerust. Ook start op 15 februari een proef waarbij BOA’s in het centrum uitgerust worden met een mobiel pinapparaat. Daarmee kunnen personen met een pinpas of creditcard hun overtreding direct betalen.

Advertentie
DELEN