Het aantal jonge gezinnen dat uit Rotterdam verhuist naar een andere gemeente, is het afgelopen jaar gedaald. Dat terwijl er in de jaren daarvoor juist een toename was van het aantal vertrekkende, jonge gezinnen.

‘Er zijn altijd mensen die weer vertrekken uit de stad. Dat hoort erbij, maar Rotterdam is voor veel gezinnen met kinderen wel een veel aantrekkelijkere woonstad dan pakweg 25 jaar geleden’, vertelt Leonie Andriesse, Expert Wonen bij de gemeente Rotterdam.

‘Grote steden zijn aantrekkelijk voor jonge mensen, omdat ze er kunnen studeren en een stad bruist. Maar als ze ouder zijn en kinderen krijgen, besluiten ze vaak de rust op te zoeken aan de rand van de stad. Of terug te gaan naar de plaats waar ze vandaan komen, bijvoorbeeld om weer in de buurt van opa en oma te wonen.’ En dat is ook prima. ‘Wat we echt niet willen is dat mensen de stad verlaten omdat ze bijvoorbeeld geen goede woning kunnen vinden.’

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het vooral jonge gezinnen met een hoog inkomen die de stad verlaten. Minder welvarende gezinnen blijven na een verhuizing vaker in de grote stad wonen. Dat geldt ook voor gezinnen met een migratieachtergrond. Het CBS heeft niet uitgezocht wat de mogelijke redenen zijn voor een vertrek. ‘Uit eigen onderzoek weten we dat het voor sommige mensen een vrijwillige keuze is, maar voor anderen het een gebrek aan goede woningen in de stad is.’ Daarnaast, zo stelt Andriesse, speelt de economie een rol. ‘In de crisisjaren zagen we dat heel weinig mensen de stad verlieten, omdat ze hun huis niet verkocht kregen. Daarna nam het weer wat toe en nu lijkt het weer te normaliseren.’

Gezinnen zijn belangrijk voor een stad, weet Andriesse. ‘Ze zijn vitaal, ondernemend en zorgen voor allerlei sociale contacten in buurten en verenigingen.’ De stad richt zich dan ook al jaren op het behoud van gezinnen. Hoewel veel gezinnen ervoor kiezen om in de wijken aan de randen van Rotterdam te wonen, bouwt de stad ook in het centrum en aangrenzende wijken woningen voor gezinnen. Zo is vorig jaar gestart met de bouw van ongeveer 850 eengezinswoningen, verspreid over heel de stad. En een deel van de ongeveer 3.600 appartementen die in aanbouw zijn, zijn geschikt voor gezinnen met kinderen.

Andriesse: ‘Je moet in Rotterdam soms wat langer zoeken, of net buiten de wijken die je gewend bent, maar uiteindelijk is hier altijd een woning die bij je past. Er vertrekken niet alleen gezinnen, maar we zien er ook echt gezinnen met jonge kinderen bijkomen.’

Advertentie
DELEN