De gemeente Rotterdam en twaalf andere gemeenten nemen deel aan het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. In totaal gaan 65 jongeren een bijzonder maatwerktraject volgen. Kansfonds staat hierbij voor 650.000 euro garant. Dit geld is bedoeld om te investeren in het perspectief van jongeren.

De 65 maatwerkvoorbeelden en -oplossingen die hieruit voortkomen, vormen de basis voor gemeenten om alle dak- en thuisloze jongeren op een soortgelijke manier te helpen. Dit staat in de Actieagenda, waarin staatssecretaris Blokhuis (VWS) de programma aanpak toelicht en laat zien wat de eerste prioriteiten zijn voor de komende periode. Nederland telt zo’n 10.700 dak- en thuisloze jongeren van 18-27 jaar. De ambitie van het Actieprogramma is om ervoor te zorgen dat geen enkele jongere meer langdurig in de opvang of op straat hoeft te leven.

In de pilotgemeenten moet het aantal dak- en thuisloze jongeren eind 2021 zijn teruggebracht naar 0. Hier is maatwerk voor nodig, waarin de behoefte en het perspectief van de jongere centraal wordt gesteld. Die zijn namelijk per jongere verschillend. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen doorbraken in het huidige systeem gerealiseerd moeten worden. Wanneer hier geld voor nodig is, kan de gemeente gebruik maken van het beschikbare Kansfonds-budget, dat neerkomt op ongeveer 10.000 euro per jongere. Aan de hand daarvan onderzoeken de gemeenten gezamenlijk gedurende de pilot wat er nodig is om alle dak- en thuisloze jongeren structureel te helpen.

De dertien gemeenten die deelnemen aan de pilot zijn Almere, Amsterdam, Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Purmerend, Rotterdam en Utrecht.

Advertentie
DELEN