Foto: Google Streetview

Han van Midden is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. De Roosendaalse gemeenteraad heeft dit op donderdag 6 juni 2019 tijdens een raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten. Van Midden is op dit moment raadsgriffier van de gemeente Rotterdam.

Han van Midden zegt in een eerste reactie: “Ik ben enorm trots dat ik ben voorgedragen voor het mooiste ambt van de prachtige gemeente Roosendaal. Het vervult mij met trots dat ik zoveel vertrouwen krijg van de gemeenteraad. Ik kijk er naar uit om de Roosendalers snel te ontmoeten, te spreken en in het hart te sluiten.”

Met de voordracht van Han van Midden door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten. Het streven is om Han van Midden op donderdag 3 oktober te installeren als burgemeester van de gemeente Roosendaal.

Advertentie
DELEN