De provincie Zuid-Holland is gestart met het project ‘De berm komt tot bloei’. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten.

De provinciale bermen worden ecologisch beheerd om de biodiversiteit te vergroten. Dit is nodig omdat het slecht gaat met de insecten in Nederland. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met 75 procent afgenomen door onder andere verstedelijking. In 2017 is het project ‘De berm komt tot bloei’ gestart met een aantal proefbermen en in 2018 zijn de eerste tien wegen ecologisch beheerd. Vanaf dit jaar worden alle provinciale wegbermen volgens een nieuwe ecologische methode gemaaid. Met als doel een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten.

De bermen worden minder gemaaid en maaiafval wordt meegenomen. Na groot onderhoud worden er zaadmengsels ingezaaid. Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan en er wat ruiger uit komt te zien. De stroken direct langs wegen, kruisingen en zichthoeken worden wel vaker gemaaid.

Ook plaatst de provincie Zuid-Holland 35 bijenhotels op plekken langs de provinciale wegen en fietspaden. Hierin kunnen bijen en andere insecten onderdak vinden.

Advertentie
DELEN